Privacy Verklaring  Gastouderopvang Dolfijn

 

 

Contactgegevens

 

Sportstraat 10, 6466 AW Kerkrade

Telefoon 06-46515017

www.gastouderopvang-dolfijn.nl

H. van Mil is de Functionaris Gegevensbescherming van gastouderopvang Dolfijn, bereikbaar via helena1212@live.nl en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Gastouderopvang Dolfijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor en achternaam

- geslacht

- geboortedatum

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mail adres

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Gastouderopvang Dolfijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en /of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te verhinderen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via helena1212@live.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Gastouderopvang Dolfijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

- wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens nodig voor onze belastingaangifte.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Gastouderopvang Dolfijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben over personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van gastouderopvang Dolfijn ) tussen zit. Wij gebruiken het web programma  Jimdo.

 

 

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

 

Gastouderopvang Dolfijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een maand na beëindiging van het contract, zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Gastouderopvang Dolfijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichting

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Gastouderopvang Dolfijn gebruikt cookies of vergelijkbare technieken van Jimdo, zie cookie policy onderaan de pagina.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderd. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastouderopvang Dolfijn en hebt u  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.    

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helena1212@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone : de strook met nummer onderaan het paspoort ), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel  mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Gastouderopvang Dolfijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan volgens de link https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Gastouderopvang Dolfijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via helena1212@live.nl.